LG Апилко – представител на новата вълна пшеници, отлично адаптирани за местните условия на отглеждане. Лидерски качества и отличен потенциал за добив. Регистриран в България през 2018 година.

 

Основни характеристики:

 • Безосилест сорт
 • Средно ранно узряване
 • Височина: 80-90 см (при нормални условия)
 • Група по качество: Средна по сила пшеница
 • Маса на 1000 семена: Висока

 

Предимства:

 • Много висока продуктивна братимост
 • Много добра защитеност от всички основни болести по пшеницата
 • Много добра толерантност на полягане
 • Много добра сухоустойчивост
 • Подходящ за широко райониране 
 • Топ продуктивност и стабилност в представянето в България и цяла югоизточна Европа.
 • Отличен здравен профил. Много добре изразен восъчен налеп.
 • Много дълги класове и увеличен брой зърна. Много високо хектолитрово тегло и висока маса на 1000 семена. Отлична изравненост на братята.
 • Малко остатъци след жътва заради редуцираната листна маса.

 

Сеитбена норма: 550 кълняеми семена на м2. Изисква сеитба в нормални агротехнически срокове. Препоръчва се добро хранене на растенията.

Зимна пшеница LG Апилко C2

лв642.00Цена