top of page

Калкулатор за необходимия азот според добива и съдържанието на протеин.

Най-правилния начин за изчисляване на необходимия азот, който трябва да внесете, е не само на база добива, който искате да постигнете, но също и според съдържанието на протеин, което сте планирали да постигнете. Азота (наличен + добавен) не е толкова свързан с добива, колкото с протеина, който ще получите. С други думи, за количеството азот, което пшеницата ще усвои, ще произведе определено количество протеин. То от своя страна ще бъде разпределено /почти/ равномерно на добива ви. При висок добив, протеиновото съдържание ще е по-ниско,  а при нисък добив - по-високо. А за повишаване и на двата резултата е необходимо повишаване на нормата на азотно торене. Разбира се, всичко това е възможно само при наличието на достатъчно количество валежи за да бъде транспортиран азота. Това е видно от скалата.

bottom of page