top of page
Търсене

Торене. Също по никое време.

Актуализирано: 24.01.2019 г.

Да торим ли сега или вече сме закъсняли? Този въпрос измъчва повечето български земеделци. Особено ако видим, че колегата вече го прави или дори е приключил с този древен български обичай. И така обзети от страха да не се прекараме и да не изпуснем "замръзляка", се втурваме още по тъмно. А страха да не закъснеем е по-голям от здравия разум и дори от нуждите на посевите, затова ние навиваме часовниците и се включваме в редиците на активно практикуващите този спорт. Затова и аз след дълго слушане, наблюдение и спорене с "вещи" по въпроса хора, дръзнах да проуча този въпрос, който е най-актуалната тема в момента.